Galeg@s de BD incorpórase ás nosas columnas de BD

A proposta recupera as entrevistas publicadas no xornal ADN/De Luns A Venres

Unha entrevista a Luís Sendón estrea a nova columna do noso soportal Banda Deseñada. Galeg@s de BD recupera unha selección das entrevistas a autores galegos de BD que se publicaron no xornal ADN/De Luns A Venres. Marcos Calo, Manel Cráneo, Alberte Guitián ou Javi Montes protagonizarán as vindeiras entregas.