Un videoxogo ensinarálle aos nenos galegos a aforrar enerxía

Os sostibles distribúese en centros de ensino e bibliotecas

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) está a distribuír por centros de ensino e bibliotecas o videoxogo Os sostibles. Esta nova aplicación, dirixida aos máis novos, quere conciencialos encol do consumo enerxético, e para isto instrúeos encol dos diferentes tipos de lámpadas, o emprego dos electrodomesticos ou o illamento das casas. Calquera persoa interesada pódelle solicitar o xogo ao INEGA no 981 541 538.