A Xunta reforma a Lei de Función Pública para “garantir a elección lingüística”

O exame de galego substitúese por un certificado que acredite o seu coñecemento

O Executivo acordou onte reformar a Lei de Función Pública de Galicia, a que garante ao acceso á Administración autonómica. Os cambios do novo texto afectan exclusivamente á esixencia do idioma, que flexibiliza a opción lingüística dos examinados. Deste xeito, os opositores non terán que superar unha proba de galego, xa que se poderá substituír por un certificado oficial. Os cambios legais aplicanse tanto para as futuras convocatorias como as que xa están en curso.