Distintas iniciativas conmemoran o Día do Medio

O perigo do cambio climático protagoniza a xornada

A celebración do Día do Medio este cinco de xuño está a motivar diferentes inciativas por todo o país. Deste xeito, a Xunta realizou unha declaración institucional sinalando a necesidade dun crecemento sustentable e asegurando que na actualidade "xa temos os suficientes recursos e coñecementos científicos para poder cambiar o sistema de explotación da natureza -ata acadar a plena sostibilidade- sen renunciar ás vantaxes conquistadas e ás riquezas socializada". Pola súa banda, tamén diferentes colectivos ecoloxistas do país publicaron o seu propio comunicado, no que sinalan que "a actual crise económica evidencia a necesidade de buscar un novo modelo de desenvolvemento no que primen os criterios de xustiza". Canda estas declaracións, por todo o país se están a celebrar diferentes actos de conmemoración.