Quiosco: Viralatas

O novo magazine de balde presta especial atención á banda deseñada

Xa está na rúa Viralatas, un novo magazine gratuíto que fala de música, arte e espectáculos. A publicación, cunha tiraxe de 40.000 exemplares distribúese nas sete cidades galegas. O proxecto préstalle unha especial atención á banda deseñada, e recupera da extinta revista Caña o crítico Henrique Torreiro e mais os debuxantes Manel Cráneo, que continúa a serie Planeta Mincha e mais Alberto Guitián. Novas, axenda, entrevistas, tendencias, e contidos do máis variado preséntanse cun atractivo deseño.