Espectáculos todoterreo para todos os padais

A Feira da Artes Escénicas debaterá os éxitos e fracasos comunicativos do teatroA Feira madruga hoxe para presentar a adaptación do texto gañador do premio Manuel María 2008, Pingueiras e tarteiras, de Teresa González Costa. Unha montaxe que abre unha xornada na que haberá oco para a danza (Tres de Pisando Ovos e …tabú resOrte (tabú revuelta)… de Javier Martín) e teatro para pequenos (Violeta coletas contra as salchichas gulp), adultos (O segredo dos Hoffman) e os que gustan das experimentacións (Wake up). Descúbreos!Pingueiras e tarteiras Tres

Violeta Coletas contra as salchichas

Gulp
O segredo dos Hoffman


Wake UpE as críticas de...
Eco e Glass City por andrea a. pino; e de O día do pai por Beatriz Bravo