Valentín Paz Andrade na súa voz (I)

Presentamos unha escolma de fragmentos

Agosto de 1957. Entre o día 4 e o día 6, Valentín Paz Andrade visita o Centro Galego e imparte varias conferencias vinculadas á política e a economía de Galicia. Estes fragmentos, dixitalizados e seleccionados polo Arquivo Sonoro de Galicia a partir da Colección do Centro Galego de Bos Aires, permiten comprender o pensamento do empresario e intelectual. No interior do texto dispos das referencias concretas destes fragmentos de audio.

Orde dos fragmentos:

1.-
Xornadas Patrióticas Galegas. Acto de despedida
Centro Galego. Bos Aires
4 agosto 1957
Arquivo Sonoro de Galicia. Col. Centro Galego de Bos Aires
6’12” min

2.-
La población y la emigración de Galicia. Conferencia
Centro Galego. Bos Aires
5 agosto 1957
Arquivo Sonoro de Galicia. Col. Centro Galego de Bos Aires
4’01” min

3.-
La población y la emigración de Galicia. Conferencia
Centro Galego. Bos Aires
5 agosto 1957
Arquivo Sonoro de Galicia. Col. Centro Galego de Bos Aires
3’52” min

4.-
La coyuntura de la industralización de Galicia. Conferencia
Centro Galego. Bos Aires
6 agosto 1957
Arquivo Sonoro de Galicia. Col. Centro Galego de Bos Aires
4’50” min