Valentín Paz Andrade na súa voz (e II)

Publicamos a segunda entrega de fragmentos da voz de Paz Andrade

Continuamos escoitando a voz de Valentín Paz Andrade. Desta volta, dous fragmentos da conferencia La cultura gallega, que impartiu no Centro Galego de Bos Aires o 8 de agosto de 1957, e rematamos cun fragmento dunha entrevista concedida a Xan Carballa e Gustavo Luca de Tena para A Nosa Terra, o 11 de setembro de 1986. Os audios foron dixitalizados polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega.