Case 250.000 visitantes menos

Medra o número de museos galegos, pero perden persoal e visitantes

O número de museos de Galicia aumentou lixeiramente nos últimos anos, sumando na actualidade 78 institucións, segundo datos do Ministerio de Cultura analizados polo Observatorio da Cultura Galega. Sen embargo, os museos do país perden visitantes e persoal de forma constante desde 2006. Hoxe e mañá, no Consello da Cultura Galega debátese a situación do sector nas xornadas Os museos na sociedade actual.

Coincidindo coa celebración das xornadas Os museos na sociedade actual , o Observatorio da Cultura Galega realizou unah análise estatística da situación dos museos en Galicia na actualidade. No ano 2010, último periodo para o que se teñen referencias, Galicia non perdeu museos desde o ano 2006, senón que gañou dous máis ata unha cifra de 78. Por temáticas, a oferta museística galega concéntranse en entidades con temáticas das belas artes (16 centros), de etnografía e antropoloxía (16), seguidos de museos de ámbito histórico ou arqueolóxico (8) entre outros. Estes museos seguiron sumando fondos no bienio 2008-2010.

Sen embargo, o incremento de fondos non valeu para deter a caída de visitantes nin a de persoal contratado. En concreto, os museos galegos perderon case 250.000 visitantes entre 2006 e 2010, segundo datos do ministerio de cultura. Sen embargo, obsérvase un aumento “moderado” do hábito de visitar museos por parte dos galegos no último trimestre do bienio 2010-2011, segundo declarou un 25% da poboación, pero nun contexto xeral de perda de visitantes.

Tal caída de visitantes pode estar relacionada coa caída de persoal. Os museos galegos pasaron de 685 traballadores en 2006 a 623 en 2010, se ben houbo un pequeño repunte desde 2008. Neste sentido, Galicia vai á contra da tendencia española, onde o persoal dos museos foise incrementando de xeito paulatino de 2006 a 2010.