Constitúese o Clúster do Audiovisual con Julio Fernández, de Filmax, como presidente

O Clúster xa ten directiva

Xa é un feito. O Clúster do Audiovisual naceu onte oficialmente en Santiago coa celebración da súa asemblea constituínte. A asemblea aprobou o "Informe de Xestión" -un compendio de propostas para a mellora da competitividade do sector desde diferentes ámbitos- e nomeou a súa xunta directiva, que estará integrada por Julio Fernández, de Bren Entertainment e Filmax, como presidente; Andrés Barbé, de Formato Producciones, como vicepresidente; Valentín Carrera, de Ibisa TV, secretario; Dolores Ben, de Sodinor, tesoureira e Castor Alonso, de Spica; María Ignacia Ceballos, de Zenit Multimedia; Arturo Dopico, de R; Javier Otero, de Localia; Óscar Rodríguez, de Pórtico de Comunicaciones e Carmen Rábade, de O Raio Verde, como vocais.

Consulta a ficha do
Clúster do Audiovisual