Antonio Maroño renova como decano do Colexio de Arquitectos

O secretario será José Luis Sanmiguel Guerreiro

O secretario será José Luis Sanmiguel Guerreiro
Antonio Maroño
O arquitecto da Fundación da Cidade da Cultura, Antonio Maroño, renova como decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, tras un proceso electivo. O arquitecto xa viña exercendo esta función desde o 2013 e o novo mandato durará ata 2019. Na súa candidatura tamén foron noemados José Luis Sanmiguel Guerreiro como secretario e Carlos Rodríguez de la Torre como tesoureiro.