Un paseo polo mar

Repasamos os nosos contidos dedicados á cultura marítima

Repasamos os nosos contidos dedicados á cultura marítima
Fonte: Proxecto Dorna
Desde hai anos, en Culturagalega.org seguimos con atención os diferentes proxectos e eventos que se desenvolven arredor do patrimonio marítimo no noso país. Falamos dun sector activo, que pode servir de exemplo coas súas prácticas e a súa implicación para outros campos da nosa sociedade. Ademais, amosa o xeito no que uns bens que ata hai pouco tempo eran desprezados ou vistos como algo cotián poden se transformar rapidamente en prezados elementos da nosa identidade colectiva.

A situación do patrimonio marítimo abordámola polo miúdo en 2011, cunha reportaxe sobre os problemas da recuperación destes bens, e outro centrado no movemento reivindicativo da súa importancia.

A situación do patrimonio marítimo nesta reportaxe

Reportaxe sobre os 20 anos de recuperación da cultura marítima

Procesos
Seguimos con interese o complexo proceso de recuperación do Bernardo Alfageme, o histórico pesqueiro que na actualidade se exhibe nunha rotonda de Vigo. Tamén abordamos o longo camiño do Estaleiro de Purro ata o seu recoñecemento e recuperación.

Novas sobre o Bernardo Alfageme

Novas sobre o Estaleiro de Purro


Proxectos de memoria
Para alén destas hai iniciativas que investigan o noso pasado recente como pobo mariñeiro. Desde a cooperación internacional, o proxecto Dorna supón unha iniciativa fundamental na catalogación e no coñecemento deste patrimonio.

Reportaxe sobre o Proxecto Dorna

Tamén a iniciativa Gentes del mar aborda, desde fóra do noso país a vida tradicional das poboacións costeiras.

Reportaxe sobre Gentes del mar

Máis próximos a nós, na Guarda Tesouros vivos do mar investiga as lembranzas e as pegadas dese pasado na memoria colectiva.

Os Tesouros Vivos do Mar da Guarda

Sen se centrar especificamente no ámbito mariño, iniciativas de recuperación de memoria como o proxecto Buserana de Muxía tratan inevitablemente da cuestión

O proxecto Buserana

Museos e centros
Alén da recuperación de embarcacións, a creación de diferentes museos, centros de interpretación e coleccións visitables sitou na axenda cultural o patrimonio marítimo.

Por suposto, o Museo do Mar situado en Vigo supón un referente ineludible neste sentido. Nesta reportaxe de 2002 damos conta da súa apertura

O Museo do Mar

Desde Ferrol Exponav céntrase na cuestión da costrución naval

Exponav

A ollar a baía, en Redondela abría en 2013 o Centro de Interpretación de Rande.

Meirande

Canda a estes, son moitos os centros e coleccións visitables do noso país que teñen temática marítima. En 2008 facíamos un percorrido por esoutros museos do mar.

Os outros museos do mar

Encontros
Xa no seu día tratamos o encontro e embarcacións tradicionais e, con ocasión da presenza de Galicia como país convidado no encontro internacional de Brest, desenvolvemos diferentes contidos arredor deste tema.

VI encontro de embarcacións tradicionais de Galicia

O noso dosier sobre cultura marítima con ocasión do encontro de Brest

As carpintarías
A creación dun catálogo de carpintarías de ribeira, deunos para abordar estes obradoiros nunha reportaxe.

O tesouro das casas dos barcos

O xeito no que se combina tradición e modernidade na construción de embarcacións tradicionais tamén a abordamos nesta reportaxe de 2008.

I+D nas carpintarías de ribeira

Outros mares (e ríos)
Alén do mar, xa en 2004 dábamos conta da importancia do patrimonio fluvial que se conserva no noso país

O patrimonio dos ríos

Tamén atendemos no seu día á proposta de atravesar o Atlántico en Dorna, que finalmente non foi adiante pero que nos deixou a maior embarcación existente deste tipo como parte do noso patrimonio marítimo

O Atlántico en Dorna

A talasonimia ou os nomes do mar. Un patrimonio inmaterial ligado a este elemento.
Reportaxe sobre talasonimia

E proxectos como o Mar de Lira exploran a relación entre cultura, patrimonio, pesca e conservación.
O proxecto Mar de Lira

O imaxinario do mar a partir dunha exposición

A pegada que deixou a pesca das baleas en Galicia

Como novidade neste ámbito, a Coordinadora Galega para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), publicaba o pasado ano o documental Galicia no lombo da balea que fai un repaso pola historia da caza destes animais no noso país.