Un seminario en Compostela analizará as relacións de poder nos xudeus

Organízao o CSIC entre o luns 19 e o 20 de outubro

Un seminario en Compostela organizado polo CSIC analizará as relacións de poder en Galicia e nos reinos hispanos na comunidade xudía e conversa. O seminario, coordinado por María Gloria de Antonio Rubio, contará coa presenza de historiadores de diferentes universidades e centros de investigación e deterase en temas como a fiscalidade, o poder no interior das alxamas xudeas ou os mecanismos de solidariedade no interior destas comunidades.