Presentan o libro A lingua galega no solpor medieval

Analiza o proceso do abandono do galego como lingua formal

Analiza o proceso do abandono do galego como lingua formal
Coñecer a evolución da lingua galega no século XV e XVI, cando esta deixou de ser usada como lingua formal tralo proceso de dominio dos reis Católicos, é o obxectivo de A lingua galega no solpor medieval, un libro editado polo Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega, dentro de un conxunto de colaboracións ao redor de actividades e publicacións ao redor da historia do galega. Na presentación estiveron presentes un dos editores do libro, Xavier Varela, o secretario do Instituto da Lingua Galega, Francisco Dubert, e Rosario Álvarez, vicepresidenta do Consello da Cultura Galega. O libro consta de colaboracións de autores distintos e establece paralelos co decorrer doutras linguas peninsulares.