Morre Carlos Fernández Rial, importante activista cultural galego na Arxentina

Foi fundador da asociación cultural Xeito Novo

Morreu en Bos Aires Carlos Fernández Rial, un dos activistas culturais máis relevantes da segunda xeración de galegos na Arxentina. Desde a música, promoveu entidades como Xeito Novo, creada en 1984 para acoller actividades de difusión da cultura galega en Bos Aires, e que conta con máis de trescentos cincuenta asociados.