Quiosco: Follas Novas 3

A Revista de Estudos Rosalianos achega novas análises sobre a obra da autora e o seu contexto histórico

A Fundación Rosalía de Castro presentou recentemente a terceira entrega de Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos, que patrocina neste caso o Concello de Rois. Un artigo de Xosé Ramón Barreiro sobre os epígonos das Irmandades da Fala, outro de Xusto Beramendi, sobre a Revolución da Gloriosa e o galeguismou, ou un de Anxos García e Henrique Sanfiz, sobre as relacións de Rosalía coa aldea do Seixo, en Mugardos, son algunhas das achegas presentes no volume, que se pode descargar íntegro no web da Fundación. Textos sobre Manuel Barros, análises sobre o poemario En las orillas del Sar ou unha achega sobre a recepción de Rosalía en Portugal son outros contidos que fan parte da revista.

Revista Follas Novas 3 en Pdf.