Un informe cuantifica en 1,5 millóns de euros as perdas das compañías galegas de danza

A cifra considera un cesamento de actividade neste ámbito ata o mes de setembro

A Asociación de Compañías de Danza "Emprendo Danza", de ámbito estatal, acaba de facer pública unha estimación sobre as perdas económicas que sufrirán as entidades deste tipo en Galicia por mor da crise sanitaria. Fátima Anllo, directora do Observatorio de Creación Independiente (oCi), asina esta análise na que cifra en 1.347.928 euros as perdas deste sector profesional a considerar unha parálise total da súa actividade escénica ata o vindeiro mes de setembro.

Na súa estimación, Anllo considera un universo de 54 compañías ou unidades de creación profesional en activo no noso país, o que dá unha media de perdas de 24.961,6 euros por compañía, aínda que con moitas diferenzas entre as mesmas. Para o seu cálculo, a investigadora considerou que estas entidades perderán a totalidade dos ingresos entre a segunda quincena de marzo e o 1 de setembro, período no que se concentra o 60% da actividade anual do sector. "Este efecto non será recuperable -aínda que os espectáculos suspendidos se reprogramen en datas posteriores- a no ser que se amplíe a programación dos espazos e eventos (festivais, ciclos, ferias) onde as compañías estaban ou ían ser programadas para acoller tanto as funcións pospostas como as que se terían desenvolvido en datas posteriores". Ademais, o texto advirte da dificultade de calcular a potencial actividade profesional do sector no último cuadrimestre do ano

Segundo advirte o informe, a situación impactou "na actividade xeral das compañías: a súa exhibición nacional e internacional -tanto en espazos escénicos como en eventos-; no desenvolvemento das súas actividades formativas e de mediación e na explotación das súas instalacións", ademais de nas achegas doutras entidades mediante fórmulas como patrocinios.