Agadic flexibiliza prazos e requisitos nas subvencións de festivais audiovisuais e artes escénicas

Os cambios enmárcanse nas medidas do Plan de Reactivación do sector cultural

A Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) ven de publicar hoxe no Diario Oficial de Galicia dúas modificacións de bases de subvencións no marco das medidas contempladas no Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da Covid-19. As subvencións aos festivais audiovisuais e e as dirixidas á creacións escénica vense modificadas pola Agadic nestas novas resolucións. Así a resolución hoxe publicada inclúe entre os festivais susceptibles de apoio aqueles que se celebren en liña; amplía nun mes máis, ata o 30 de novembro de 2020, a posible data de celebración; aumenta nun 20%, ata o 80%, o orzamento subvencionable cando o solicitante sexa unha entidade privada; permite a reformulación das solicitudes xa presentadas anteriormente para axeitarse ás novas bases; declara unha exención de constitución de garantías para pagamentos anticipados de máis de 18.000 euros; concede un prazo de dez días para presentar alegacións e inclúe coma gastos subvencionables aqueles incorridos anteriormente e non recuperables como consecuencia do estado de alarma decretado polo COVID-19.

No relativo ás artes escénicas as modificacións permiten a Agadic aboar con cargo á anualidade 2020 un pagamento anticipado que, sumado ao percibido na anualidade 2019, poida acadar ata o 90 % da subvención concedida, sen necesidade de constituír garantía para facer fronte á situación de crise provocada pola COVID-19. A resolución aínda mantén a necesidade de constitución de garantías para os pagamentos anticipados de máis de 18.000 euros pero inclúe unha exención de facelas para os beneficiarios que soliciten o pagamento anticipado no ano 2020 polas dificultades producidas pola COVID-19. Os cambión inclúen unha ampliación do prazo de xustificación da subvención que pasa do pasado mes de abril ao vindeiro 30 de novembro de 2020 e vincula tamén á mesma data a obriga de ter realizado antes dela un mínimo de dúas representacións do espectáculo subvencionado (unha representación, se o espectáculo é de danza ou novo circo) eliminando ademais o límite de porcentaxe da subvención a cobrar (era o 80%) mentres non se xustificase o cumprimento da realización das funcións.