A Xunta convoca as axudas a festivais escénicos e musicais

Increméntase nun 5 por cento a partida dirixida aos eventos de artes escénicas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe as novas bases das subvencións a festivais profesionais de música e de artes escénicas cunha dotación de 540.000 euros dedicados ao apoio a estes eventos, considerados estratéxicos nos seus ámbitos e no marco dun contexto sanitario que continúa a condicionar a súa organización. No caso específico dos encontros musicais, aos que se destinan 340.000 euros, retómase a súa convocatoria despois de que o ano pasado fose suplida por outras vías de apoio ao sector ante a maioritaria cancelación ou adaptación dos seus formatos habituais. Pola súa banda, a modalidade de artes escénicas, que si se convocou en 2020, experimenta agora un incremento orzamentario do 5% respecto aos anteriores, que rean de 190.000 euros, para situarse nos 200.000 euros.

As bases deste ano introducen modificacións para se adaptar á situación derivada da covid-19 e que se insiren no paquete de medidas do vixente Plan de reactivación cultural posto en marcha pola Xunta. Así, no caso dos festivais de música, entre os criterios artísticos a valorar terase en conta a memoria da edición inmediatamente anterior á primeira declaración do estado de alarma, de marzo de 2020, xunto coa súa traxectoria e evolución, así como o proxecto para o que se solicita a subvención. Esta poderá alcanzar un máximo do 40% do orzamento subvencionable. Ademais, como xeito de axilizar a achega de liquidez para a posta en marcha destes festivais, este ano introdúcese como novidade a exención de constituír garantía por parte das entidades adxudicatarias que soliciten anticipos da axuda concedida.

Protección da presenza artística galega
Polo que respecta aos festivais escénicos, mantéñense as novidades introducidas o ano pasado no sentido de impulsar a presenza de formacións galegas nos carteis, cuxo importe deben supoñer un mínimo do 60% do total destinado á contratación profesional artística e representar cando menos o 50% da programación. Ademais, o orzamento subvencionable destes festivais a través da convocatoria da Xunta é do 70%, porcentaxe que se eleva ata o 85% no caso de solicitudes conxuntas de entidades locais ou de entidades resultantes de fusión.

Poden optar a esta convocatoria persoas físicas ou xurídicas privadas e administracións locais organizadoras de festivais que se celebren entre o 1 de novembro de 2020 e o 31 de outubro de 2021, que conten cunha traxectoria anterior de polo menos dúas edicións e que ofrezan nos seus carteis un mínimo de seis compañías ou grupos, entre outros requisitos. O prazo de presentación comeza mañá e manterase aberto ata o 31 de maio.