A Academia de Ciencias outórgalle a Ramón Núñez o seu Premio de Divulgación

A entidade recoñece a súa traxectoria e o labor na creación de museos científicos

A súa "ampla e frutífera" traxectoria no eido da divulgación científica en Galicia, e en particular, o seu traballo pioneiro na creación de museos de carácter científico na comunidade galega e noutras rexións de España son os méritos polos que a Real Academia Galega de Ciencias acordou outorgarlle o seu Premio de Divulgación Científica 2021 a Ramón Núñez Centella. O que fora director e promotor dos Museos Científicos Coruñeses é "unha figura senlleira da divulgación da ciencia, merecedor do premio", segundo destaca a entidade.

Na biografía do homenaxeado que publica a RAGC sinala que Núñez "está considerado como o impulsor da nova museoloxía científica en España" e salienta que "Máis alá do seu labor en museos, contribuíu á educación e divulgación da ciencia con centenares de artigos en prensa, sendo colaborador habitual en diversos medios de comunicación", ademais de asinar libros como Nombres Comunes, Visiones Propias, Esta es mi gente ou Un científico en la cocina.