Quiosco: Mazarelos, número 6

O novo número contén artigos sobre a morte, o exilio ou o patrimonio inmaterial

Cuberta da revista
Cuberta da revista
A revista Mazarelos achega no seu número 6 unha colección de artigos de temáticas e cronoloxía variada. Martín Pérez achégase desde unha ollada arqueolóxica ás necrópoles altomedievais galegas. Xosé Luis Ferreiro e Brais Ferreiro valoran a obra do escultor Luiis Ferreiro. Carlos Xabier Ares interpreta o patrimonio inmaterial das covas do monte Galiñeiro (Vigo e Gondomar) e os redactores de Mazarelos Miguel Rodríguez e Roque Sanfiz conversan con Isidro Dubert e Antía Pérez sobre envellecemento demográfico e políticas de retorno.