Ferrol presenta un estudo sobre a situación cultural do concello

A análise revela o peso da música no asociacionismo local ou o escaso tamaño das empresas do sector

Estudo para a identificación e análise das necesidades e potencialidades da cultura en Ferrol é o título do documento que presentaba o pasado 21 de decembro o goberno municipal e que pretende ser unha ferramenta para o deseño de futuras políticas locais. Con este informe a Cidade Departamental é a terceira do país, logo de Santiago de Compostela e de Pontevedra, en contar cun documento destas características.

Entre outros datos, esta análise destaca que o investimento municipal na área acada o 4,5% do orzamento, cuns 33 euros por habitante. Ademais, contabilízanse no municipio 117 empresas culturais, das cales o 88% non teñen máis de dous empregados. No campo asociativo, cóntanse 114 entidades dedicadas á cultura, entre as que destacan polo seu número as 45 que centran a súa actividade no ámbito musical e as 22 que teñen o patrimonio como eixe.

Un dos grandes potenciais que amosa a cultura na cidade é o seu carácter como atractora do turismo, xa que un 43% das persoas que visitaron a cidade fixérono polo seu patrimonio e un 40% pola oferta museística existente. En canto á participación da cidadanía en propostas culturais o estudo amosa unha clara preferencia pola asistencia a festas populares e verbenas, cun 67% de habitantes acoden algunha vez ao ano a cando menos un destes eventos. O cinema (48 %), os concertos (44 %), os museos (43 %) e os espectáculos de artes escénicas (38 %) son as seguintes actividades culturais cunha maior afección.

Para realizar este estudo analizáronse diferentes indicadores e realizouse unha enquisa tanto a axentes socioculturais como á cidadanía en xeral, ademais de desenvolver oito encontros de traballo con diferentes entidades e institucións.