Quiosco: A Trabe de Ouro 118

Reflexións sobre o capitalismo, o populismo de Jácome ou unha lembranza de Xosé Ramón Barreiro fan parte da entrega

Está xa nas librarías a entrega 118 de A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, correspondente aos últimos catro meses de 2021. A publicación aborda neste novo número cuestións como as perspectivas de intelectuais galegos ante a insurrección de Pascua e a guerra de independencia de Irlanda da man de Antón Capelán, a análise sobre "Xénero e suxeito en sete novelas escritas por mulleres" que achega Manuel Forcadela ou "A crise multidimensional do capitalismo" a cargo de Facundo Nahuel Martín.

Unha tradución de "Sobre a revolución cultural" de Alan Badiou, unha reivindicación de Luís Soto no exilio galego en México, un artigo de Manuel Outeiriño arredor do populismo cultural do alcalde de Ourense, un texto de lembranza sobre o falecido Xosé Ramón Barreiro a cargo de Xosé Luís Méndez Ferrín, e outros dous arredor da inauguración do Museo Ramón Cabanillas de Cambados completan o índice desta entrega.