Quiosco: Minius. Historia, Arte e Xeografía Nº 26

A revista recolle artigos moi diversos que lle confiren un carácter multidisciplinar e de alcance internacional

O número 26 da revista Minius. Historia, Arte e Xeografía, feita polo Departamento destas mesmas materias e editada polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo xa está dispoñible na rede. Nas súas 440 páxinas recóllese un total de 15 artigos e dúas recensións que abranguen temáticas pertencentes á historia, á historia da arte e á xeografía e que confiren á publicación un carácter interdisciplinar. Nesta ocasión, a revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo aposta ademais por avanzar no seu carácter internacional incluíndo artigos sobre Galicia, España, Cuba ou Latinoamérica.

O bloque de artigos da publicación arranca cun de Rosa Brañas titulado 'Que foi dos Galigrecos? Apuntes de xeografía protohistórica de Galicia'; outro do propio Xosé Ramón Campos sobre a política inmigratoria venezolana de 1958 a 1990 e outro de Antón Costa sobre 'Luís Soto Fernández: o mestre rebelde... e exiliado'. Séguenlle textos sobre temáticas como a política de infraestruturas do transporte en Galicia; a factoría de salgadura romana da praia do Naso; as iconografías do teatro medieval e iconografías do cine dos pioneiros; Cuba a través da revista Unión Iberoamericana e a xeopolítica da covid-19 en Cuba. Outros aspectos abordados son os factores determinantes da demanda do produto turístico litoral galego; o castelo medieval do Formigueiro; a fuxida do exilio republicano cara Latinoamérica e a evolución cronolóxica da cerámica de finais da Idade do Ferro na conca media do río Miño. Para pechar este bloque de artigos, José Ramón Sánchez realiza unha aproximación aos restos arqueolóxicos da canteira de pedras de Molienda de Carchuna; Carlos Sixirei fala da covid e Bolsonaro e Raúl Soutelo reflexiona sobre a actuación sociopolítica en Galicia dos emigrantes retornados de Cuba (1900-1936).