Escavar un castro sen mover un centímetro de terra

Os arqueólogos proban novas técnicas de prospección no castro de Rueta (Cervo)

Os arqueólogos proban novas técnicas de prospección no castro de Rueta (Cervo)
Castro de Rueta. Foto: INCIPIT/CSIC
Existe unha crenza popular de que o único xeito de coñecer e poñer en valor un xacemento castrexo é a partir da súa escavación. Pero o uso de tecnoloxías non invasivas para poder 'ver' baixo o subsolo é cada vez máis frecuente, e permite obter datos relevantes sobre os sitios. Agora, un novo proxecto de investigación tentará refinar e mellorar as técnicas de obtención de datos sobre os castros a través de todo tipo de tecnoloxías non invasivas, como gradiómetros, xeorradares ou mesmo, de xeito máis experimental, novas sensóricas instaladas en drones. O proxecto vaise levar a cabo nun promontorio fortificado na costa de Cervo, na Mariña luguesa. O castro de Rueta, xa limpo a semana pasada antes da toma de datos, amosa un excepcional estado de conservación, con varios recintos fortificados, alteracións no terreo que poderían corresponder a estruturas e unha importante parcela no exterior á que tamén se estenderán as investigacións. Os traballos, dirixidos polos arqueólogos David González-Álvarez (Instituto de Ciencias do Patrimonio) e Jesús García Sánchez (Intituto de Arqueoloxía de Mérida) do CSIC, servirán para obter a máxima información sobre o castro e as súas afeccións antes de recurrir a técnicas máis convencionais na arqueoloxía, así como testar metodoloxías de traballo que supoñen a escavación e, polo tanto, a destrución de parte do rexistro arqueolóxico conservado.


Castro de Rueta desde o mar. Foto: INCIPIT/CSIC

O proxecto foi levado a cabo grazas á iniciativa da asociación Mariña Patrimonio, a través dunha subvención da Deputación de Lugo para levar a cabo accións arqueolóxicas, así como grazas ao permiso dos propietarios das parcelas do castro de Rueta. O concello de Cervo tamén contribuiu coa achega dun desbroce moi estenso que permitirá algo moi pouco habitual: a lectura e análise integral dun castro con estas técnicas de exploración do subsolo. Debido á configuración e división en propiedades dos xacementos, conseguir unha lectura completa non é tan frecuente. E dentro das liñas de traballo de David González, tamén se prestará atención ao espazo de fóra das murallas. O coñecemento da periferia dos xacementos da Idade do Ferro é unha das grandes materias pendentes do estudo da Idade do Ferro en Galicia.


Castro de Rueta. Foto: INCIPIT/CSIC

Os arqueólogos xa están traballando polo terreo pero, polo momento, o perfil do castro, limpo de vexetación, é xa un monumento en si mesmo.


Castro de Rueta. Foto: Mariña Patrimonio


Castro de Rueta. Foto: Mariña Patrimonio