O CDG convoca a selección de proxectos para coproducir Bailar no ceo

O texto de Ana Abad de Larriva está dispoñible no web da compañía durante o proceso

Con data do 2 de xaneiro de 2023 o Centro Dramático Galego abría o proceso de selección para a coprodución da posta en escena da obra Bailar no ceo. O texto co que Ana Abad de Larriva se fixo coa Bolsa de Dramaturxia do CDG contará cun financiamento de 15.000 euros por parte desta entidade, que cubrirá ata un 80% do orzamento total.

As compañías e entidades interesadas en desenvolver esta posta en escena dispoñen dun prazo de vinte días que comezan a contar este 3 de xaneiro para presentar os seus proxectos. No proceso de avaliación valorarase a proposta de dirección, as estratexias de difusión, a repercusión no fomento de públicos ou o contar con outras fontes de financiamento, ademais do interese cultural e artístico e a relevancia do proxecto. O texto de Ana Abad está dispoñible no web do Centro Dramático Galego durante o proceso de selección para o uso das persoas interesadas.