A Declaración de Pontevedra chama a novos pasos para galeguizar a xustiza

Xunta, Deputación e 35 concellos comprométense a normalizar a nosa lingua na relación con este ámbito

Fomentar o uso do galego nas relacións entre as corporacións locais e a xustiza. Este é o obxectivo da Declaración de Pontevedra, que asinaron este 14 de xaneiro a Deputación de Pontevedra, a Irmandade Xurídica Galega e a Xunta de Galicia, canda a 35 concellos da provincia.

De xeito máis concreto, con esta iniciativa preténdese "normalizar o galego como lingua do dereito e das relacións e procesos nos que interveñan os concellos, así como o compromiso de que as e os representantes municipais (mediante asesorías propias ou externalizadas) soliciten á xustiza que as resolucións lles sexan notificadas no idioma da Galiza", segundo indica a Deputación.

O texto, ademais, establece que "as contratacións de asesorías xurídicas externas por parte dos concellos deberán incluír unha cláusula para que as actuacións procesuais que se realicen en nome de cada unha das corporacións locais asinantes" estean na nosa lingua.

Na presentación desta iniciativa Xaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica Galega, sinalou que os concellos teñen un papel primordial fronte á resistencia de que o galego se use no mundo xurídico xa que boa parte dos procesos que se dan neste campo son locais. "Temos que conseguir que as asesorías internas ou externas usen o galego e dean un paso adiante", apuntou.