Santiago amosa a súa forza no mundo das letras

Coa web 'Compostela Literaria' ofrece un mapa literario e mostras de obras relacionadas coa capital galega

Coa web 'Compostela Literaria' ofrece un mapa literario e mostras de obras relacionadas coa capital galega
O Concello de Santiago de Compostela ven de levar a cabo un relanzamento da web Compostela Literaria, unha iniciativa que ofrece unha visión panorámica da relación entre a capital galega e a literatura. Artellada ao estilo dunha guía, esta web comprende tanto un mapa literario como unha mostra de obras e autoras e autores de marcada compostelanía, sexa esta nativa ou adoptiva, sexa por relevancia ou por intensidade. Complétase esta proposta cunha serie de recursos lúdicos e con diversos artigos escritos por persoas relacionadas co mundo da literatura, como María do Cebreiro ou Antía Otero. Inclúese ademais a sección participativa Microficcións á que calquera persoa pode enviar as súas propias creacións.

Así, o obxectivo principal é fornecer pistas e suxestións para coñecer esa prolífica relación de Santiago coa letra impresa. O mapa recolle, por exemplo, só algunhas persoas e obras destacadas extraídas dun longo inventario, nun proceso aberto e en constante mutación e crecemento e que inclúe ademais librarías, fundacións, bibliotecas e editoras da nosa cidade, para alén de diversos roteiros aquí ambientados. Algúns nomes que poden encontrarse na web son clásicos como os de Rosalía de Castro, Arturo Cuadrado, Concha Castroviejo ou Xoana Torres, ademais de outros máis actuais, como Suso de Toro, Berta Dávila, Daniel Asorey, Marga Tojo ou Patricia Janeiro. Tamén recolle as contribucións de grandes persoeiros do mundo das letras como Federico García Lorca, Emilia Pardo Bazán ou Valle-Inclán.