A Academia de Ciencias premia as investigacións máis destacadas do ano

A modificación de moléculas e a desinformación sobre a saúde entre as temáticas premiadas

Ata 66 propostas foron presentadas aos premios Ernesto Viéitez Cortizo da Real Academia Galega de Ciencias deste ano. Os premios, estruturados en categorías, premiaron investigacións destacadas e publicadas. Deste xeito, o equipo de Diego Peña, do Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago, xunto con investigadores doutras universidades, foron premiados na modalidade de investigadores senior. O seu traballo, portada da revista Science, amosaba o método para por primeira vez modificar moléculas individuais de forma selectiva, "supoñendo un control sen precedentes a escala molecular. Permitirá crear máquinas moleculares artificais inimaxinables ata agora, capaces de realizar tarefas como a distribución intelixente de fármacos". Na categoría de investigadores mozos, o premio foi para un traballo sobre a detección de desinformación relacionada coa saúde, liderado por Marcos Fernández, do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da USC. A Real Academia de Ciecias concedeu tamén unha mención honorífica na modalidade de traballo de investigación a un proxecto para a creación de arrecifes artificiais a partir de residuos da depuración de bivalvos liderado por Luis Carral, da escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (Universidade da Coruña) e outra mención honorífica na modalidade de promoción de mozos investigadores a un traballo sobre o rexeitamento da poboación ao uso de auga reciclada, a cargo dun grupo de autores coordinados por Sergio Vila, do Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) da USC.