A Mesa achega novos datos sobre a marxinación do galego na ESO

O emprego de materiais en castelán reduce aínda máis o emprego da nosa lingua nas aulas de secundaria

A sede da Mesa pola Normalización Lingüística en Santiago de Compostela acollía este 20 de marzo a presentación do Informe sobre a presenza do galego nos centros públicos de ensino secundario obrigatorio. O estudo, elaborado por Nuria Fociños, amosa que as aulas que se imparten en galego non chegan ao mínimo establecido no Decreto para o plurilingüismo a partir de información dos 303 centros públicos que imparten Ensino Secundario Obrigatorio no país.

Tal e como a entidade leva denunciando anos, aínda que o Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza establece paridade entre as materias que se imparten e galego e castelán nos centros, na realidade, "tanto a LOMCE como a LOMLOE outorgan unha maior carga horaria a aquelas materias nas que o uso do galego está prohibido", o que fai que a presenza da nosa lingua nas aulas non chegue ao mínimo establecido.

A entidade alerta ademais que a implantación do sistema de libros dixitais de texto da Xunta, presente xa nun 59% dos centros, incrementa aínda máis a situación de desvantaxe para a nosa lingua. Así, o informe alerta que nestes casos "a presenza e diversidade de materiais en español é moi superior ao galego, cando non é exclusiva, o que lle garante ao español un mínimo de 52 horas no conxunto da ESO (40,62%) fronte ás 29 do galego (22,65%) e as 16 de outras linguas (12,5%)".

Deste xeito, "só dúas das materias das áreas que deben ser impartidas en galego (Ciencias naturais e Ciencias Sociais) contan con todos os materiais no noso idioma". De xeito similar, a maior parte das materias optativas optan por libros en castelán para se impartir.

A seguir coa listaxe de incumprimentos da lexislación, o informe sinala que "máis da metade dos centros públicos incumpren o requisito de ter un Plan Lingüístico de Centro publicado e actualizado" e que tampouco se verifica o compromiso por parte da Consellaría de Educación de desenvolver un plan de formación para garantir a competencia na nosa lingua de todo o persoal dos centros educativos.