Galaxia recupera O río do tempo, as memorias escritas por Del Riego aos 77 anos

Fora editada inicialmente por Ediciós do Castro en 1990

A conmemoración de Francisco Fernández del Riego está a recuperar importantes textos da memoria do propio autor. É o caso de O río do tempo. Unha historia vivida, unhas memorias nas que, aos 77 anos, o polígrafo de Lourenzá retornaba ás épocas e os feitos que marcaron a súa vida pero tamén a da cultura galega do século XX. As memorias permiten coñecer, por exemplo, o proceso de votación do Estatuto de Galicia ou os sucesos do 36.