Abre a grande exposición sobre o Seminario de Estudos Galegos

A Cidade da Cultura acolle Luz na terra ata o vindeiro 7 de xaneiro

A Cidade da Cultura acolle <i>Luz na terra</i> ata o vindeiro 7 de xaneiro
A grande mostra coa que a Xunta conmemora o centenario do Seminario de Estudos Galegos abriu as súas portas este 4 de xullo na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela. Luz na terra. O Seminario de Estudos Galegos, unha institución de alta cultura está comisariada polo historiador Ramón Villares e pretende abordar a "posta en valor dunha obra colectiva que tratou de actuar de acordo coas esixencias do seu tempo para lograr a modernización e a proxección exterior da nosa cultura", segundo sinala a presentación do proxecto.

A exposición aborda o nacemento e traballo do seminario desde a súa fundación en 1923, a destacar o seu carácter multidisciplinar e o particular interese por ámbitos como a arqueoloxía, a etnografía, a historia e as ciencias. Dedica tamén unha sección ás xeiras, viaxes de traballo nas que os membros do SEG estudaron de xeito colectivo as zonas do Ribeiro, O Carballiño, Lemos, Melide e o Deza.

A mostra atende tamén de xeito particular ao esforzo esta entidade pola proxección das investigacións realizadas e do coñecemento sobre o país no conxunto da sociedade galega mediante diferentes publicacións ou a traballar co profesorado de primaria. Tamén se aborda o destacado interese con que a institución desenvolveu conexións con outras culturas mediante viaxes a Portugal, Bretaña, Alemaña, Irlanda ou Italia, o intercambio de publicacións ou a organización de actividades conxuntas.

A desaparición do seminario pola represión franquista e a súa substitución polo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento compoñen as últimas seccións deste proxecto, que remata a dar conta da tentativa de crear un novo SEG da man de Isaac Díaz Pardo con outros nomes da intelectualidade do país logo do fin da ditadura.

O proxecto, que estará aberto ata 7 de xaneiro de 2024, conta con programas de visitas comentadas para público escolar e xeral.