O Museo Sargadelos-Carlos Maside e a súa colección xa teñen protección como BIC

A Xunta publica hoxe o inicio do procedemento da declaración como Bens de Interese Cultural

A Xunta publica hoxe o inicio do procedemento da declaración como Bens de Interese Cultural
O Diario Oficial de Galicia recolle hoxe a resolución pola que se dá inicio ao procedemento para a declaración como Ben de Interese Cultural do edificio do castro de Samoedo (Sada) e da colección de arte do actual museo, co cal ambos están desde hoxe provisionalmente suxeitos á mesma protección que calquera outro BIC segundo a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que será definitiva cando se resolva o expediente. A resolución incoa o procedemento polo cal o edificio do Museo Galego de Arte Contemporánea Sargadelos-Carlos Maside obterá a protección BIC na categoría de "monumento" ao ben inmoble, mentres que as obras pertencentes á Colección Sargadelos-Carlos Maside terá a protección na categoría de "colección de natureza moble". A declaración BIC foi demandada fai anos desde o Laboratorio de Formas e chega agora tras a reapertura do museo tras sete anos pechado cun cambio de denominación e no medio dunha controversia entre o Laboratorio de Formas, dirixido por, Camilo Díaz Arias, fillo de Isaac Díaz Pardo, e a Fundación Sargadelos, presidida por Segismundo García, administrador único de Sargadelos. Para Camilo Díaz resulta ilegal a apropiación da Fundación Sargadelos sobre o museo e o seu cambio de nome.

Segundo a resolución da incoación a documentación e os informes técnicos que se encontran no expediente administrativo conclúen que o Museo Galego de Arte Contemporánea Sargadelos-Carlos Maside posúe un valor cultural sobranceiro que xustifica a súa declaración como ben de interese cultural polo seu vínculo excepcional coa historia de Galicia e a representatividade da súa creación artística do último século. Sobre o edificio a resolución defíneo como "un fito na arquitectura contemporánea española que amosa na súa linguaxe construtiva a integración das influencias artísticas internacionais recollidas por Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo e Andrés Fernández-Albalat -explica o texto no DOG-, e reúne os avances e as innovacións dos daquela novos espazos museísticos e culturais que se estaban definindo no ámbito internacional, co fin de acoller un conxunto artístico galego cun grande alcance simbólico e representativo da evolución da arte galega do século XX".

Pola súa banda, sobre o fondo artístico de obras agora denominado "Colección Sargadelos-Carlos Maside", o texto da resolución defíneo como "un referente ineludible para explicar a historia da arte galega contemporánea desde a súa orixe ata a actualidade, así como para narrar a propia historia das institucións museísticas galegas". O texto recoñece o seu valor "sobranceiro", tanto en termos históricos, artísticos como documentais, gañado polo seu papel na promoción e difusión da obra "dun conxunto de artistas marcados polo exilio e as imposicións culturais máis retrógradas seguintes ao período da Ditadura", explica a resolución. Salienta a exposición de motivos da fresolución o feito de que esta iniciativa da colección "partise da confluencia da actividade económica e industrial e do compromiso intelectual e xeneroso dos propios artistas, incrementa a dimensión da súa relevancia cultural e social".

A resolución considera necesario, en base a estas consideracións, incoar a declaración destes bens baixo as categorías que son propias das características e diferente natureza do edificio e da colección de obras artísticas, coas categorías de, primeiramente, monumento para o edificio do museo, "por ser a máis apropiada para a eficacia do réxime da súa protección", e de colección de arte para o "extraordinario conxunto de pezas da arte galega contemporánea alí contida, e que son unha mostra excepcionalmente completa da arte galego do último século". O texto inclúen una descrición de ambos bens así como un relato da súa historia.