A Xunta pon en marcha o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade

O DOG publica hoxe o decreto de creación que regula o seu funcionamento e composición

"O galego é un valor cultural que nos identifica como pobo e que nos conecta cunha comunidade maior de máis de 270 millóns de persoas que falan portugués, xa que a intercomprensión entre ambas as linguas é posible sen necesidade de mediación". Así comeza o Decreto 134/2023, do 28 de setembro, polo que se crea e se regula o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe este decreto e fai oficial a creación deste órgano por parte da Vicepresidencia Primeira E Consellería De Presidencia, Xustiza E Deportes da Xunta de Galicia. O Observatorio adscríbese á consellería competente en materia de acción exterior e para alcanzar os seus obxectivos contará co apoio e soporte da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Este órgano colexiado, que xa estaba anunciado previamente, terá como finalidade asesorar o Goberno, formular plans de acción e programar actividades de coñecemento, intercambio e programación. A creación do Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade prodúcese en cumprimento do mandato legal de desenvolvemento normativo contido no artigo 28 da da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, coa intención de recoñecer e intensificar os lazos con todos os países de lingua oficial portuguesa. Atendendo á súa finalidade, servirá de foro de diálogo permanente entre as distintas administracións públicas e outras organizacións representativas de intereses no eido da lusofonía, co fin de asegurar a súa participación activa na abordaxe das relacións de Galicia no dito ámbito, así como aglutinará esforzos, coordinará as actuacións público-privadas e procurará a consolidación no tempo de Galicia no mundo da lusofonía.

No relativo á súa composición, o decreto amplía as previsións e contempla arredor de trinta vogalías en representación de direccións xerais, entidades sindicais, empresariais, fundacións, entidades consultivas, universidades, Corporación Radio e Televisión de Galicia, asociacións e institutos de estudios, así como outros entes do sector público e ata sete persoas expertas de recoñecido prestixio no ámbito da lusofonía, que serán designadas polo presidente do Observatorio, por proposta da persoa titular da dirección xeral competente en materia de acción exterior.