A música ao vivo saíu fortalecida da pandemia

O Anuario SGAE 2023 amosa os desiguais ritmos de recuperación no sector cultural

O Anuario SGAE 2023 amosa os desiguais ritmos de recuperación no sector cultural
A música popular ao vivo presentou a mellor capacidade de recuperación dos efectos da pandemia no sector cultural, acadando cifras de público e recadación que melloran as previas ao 2019, pola contra nas artes escénicas o declive aínda está en fase de recuperación a un ritmo moito máis lento e que amosa datos catastróficos nalgúns casos, malia que as cifras amosen melloría do 2021 ao 2022. O problema, en xeral, non está no número de eventos da oferta cultural, senón na asistencia e nos volumes económicos de recadación que se xeran. Así se desprende dos datos do 'Anuario SGAE 2023 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales' que a Fundación SGAE ven de presentar. Este informe ofrece as principais cifras estatísticas do Estado e das Comunidades Autónomas para coñecer o comportamento do sector cultural e os hábitos de consumo en 2022, así como a súa evolución en comparación cos anos anteriores.

A serie de datos achegada desde o Anuario por Comunidades Autónomas, amosa a evolución desde 2017 ate 2022. En xeral as cifras de eventos, asistencia e recadación entre 2017 e 2019 van en traxectorias sempre ascendentes (agás en casos como a asistencia a cines), que vense drasticamente recortadas en 2020, co inicio da crise pandémica. Os datos relativos a Galicia resultan análogos á media estatal, con poucas excepcións no resto das Comunidades Autónomas.

A boa forma da música ao vivo
No caso dos eventos que o informe denomina "concertos de música popular", as cifras din que no ano 2019 en Galicia ofrecéronse 3.658 concertos, o 4 % da oferta do Estado. Tras da caída en picado de 2020 ata 1.942 concertos, nas etapas pre-confinamento e na posterior apertura con limitacións dese ano, as cifras atribuídas ao ano 2022 amosa non só unha recuperación senón un crecemento que deixa as caídas como anecdóticas, chegando aos 3.839 concertos e manténdose no 3,9 % respecto á oferta estatal. O mesmo ocorre neste sector coa recadación, segundo recolle o informe, chegando no 2022 ás cifras máis altas dos seis anos que ten a serie presentada. Así, se xustamente en 2019 a recadación pola actividade de concertos de música popular en Galicia estaba a experimentar un forte crecemento respecto a anos anteriores, chegando aos 8.271.694 euros, as cifras de 2022 suben aínda máis diso deixando un resultado extraordinario de 9.355.488 euros. No que ten quever coa asistencia de público é no único no que o sector dos 'concertos populares' non conseguiu superar os datos pre-pandémicos, pero con todo a súa progresión é tamén á alza a un ritmo moito máis rápido co dos outros sectores culturais do informe. Se en 2019 a asistencia en Galicia a estes concertos contabilizábase en 900.789 asistentes, a 2022 o Anuario indica que foron 778.964 as persoas que entraron a concertos deste tipo. O comportamento a nivel estatal é análogo con estes datos e en comparación cos outros sectores da cultura destaca ao da música en vivo como a que mellor capacidade tivo para a recuperación total.

Ritmo lento nas artes escénicas
Pola contra ao anterior, no sector das artes escénicas, que inclúe teatro, danza e xénero lírico, a recuperación, aínda que se dá en cifras xerais, presenta unha liña moito máis lenta e afastada aínda, nalgúns indicadores máis que noutros, da situación de 2019. Coma no caso anterior, entre 2017 e 2019 estaba tamén producirse unha laza continua nos datos recollidos de de representacións, público e recadación nas artes escénicas. A cifra máis estable, a de representacións, sinala que no 2019 ofrecéronse 1.718 eventos deste sector en Galicia, o 3,4 % dos de España en total. O dato atribuído a 2022 non difire en exceso tendo en conta a situación, chegando 1.545 e aumentado a proporción respecto ao estado ata o 3,6 %. Os datos máis complicados da serie para as artes escénicas chegan cando falamos de público e recadación. Aí a recuperación amósase moita máis lenta e complicada, en Galicia algo máis que resto do Estado, dado que as porcentaxes respecto ao total baixan. Así, se no ano 2019 chegábase ao pico de 492.908 espectadores para este sector en Galicia, dous anos despois esta cifra vese rebaixada (aínda que vaia á alza desde 2020) en 195.529 asistentes, baixando case un punto porcentual respecto ao total estatal. Algo semellante ocorre coa recadación, que no ano 2019 tamén acadaba o seu pico con 4.681.016 euros e no último exercicio da serie, só consegue remontar ata 2.514.905 euros tras da caída pandémica.

Dentro das artes escénicas o teatro é disciplina máis importante deste Anuario, presentando a maior oferta de representacións, espectadores e recadación. De feito, en cifras estatais, corresponde á actividade teatral o 94,2% de todas as representacións de artes escénicas, o 89,8% de asistentes a artes escénicas e o 88,5% da recadación. No que corresponde a Galicia a situación amosa, de novo, esa lentitude na recuperación con cifras aínda moi baixas que non acada as de moitos anos atrás. Así o Anuario recolle 174.356 espectadores de teatro en 2022, fronte aos 411.832 que había no ano 2017 e aos 445.199 aos que se chegara en 2019. A representación desta cifra no total do estado baixou entre 2019 e 2022 un punto porcentual, de 3,6% a 2,6 %. En paralelo están as cifras de recadación da actividade teatral en Galicia, aínda nun crecemento moi lento que deixa no último ano da serie 2.329.732 euros, fronte aos 4.353.006 euros que chegou a ter no ano máis alto, o 2019.