O Museo do Pobo abre concurso para a remuda da dirección

O antropólogo Manuel Vilar deixará o seu posto tras case cinco anos como director

O antropólogo Manuel Vilar deixará o seu posto tras case cinco anos como director
Museo do Pobo Galego
O Museo do Pobo Galego busca nova dirección. O Consello de Goberno do Padroado do Museo do Pobo Galego, na súa reunión de 22 de febreiro de 2024, acordou convocar concurso de méritos para a selección dunha candidatura á dirección do Museo do Pobo Galego. Este procedemento repite o efectuado no ano 2019 cando a entidade puxo en marcha unha convocatoria similar para a remuda no posto após o falecemento de Carlos García Martínez, nese momento seleccionouse ao actual director, o antropólogo Manuel Vilar, licenciado en Xeografía e Historia e mestrado en xestión cultural. Agora Vilar deixa ese posto e a entidade abre un novo proceso cuxas bases xa poden consultarse. Poderán presentarse ao posto persoas tituladas na área de artes e humanidades ou de ciencias sociais e xurídicas, e valorarase a experiencia na xestión de museos ou entidades afíns, na coordinación de proxectos e dirección de equipos e en investigación antropolóxica, así como a colaboración previa co Museo do Pobo. O contrato será laboral indefinido a tempo completo, cun período de proba de seis meses, durante os cales o Consello de Goberno poderá rescindilo discrecionalmente. O salario será de 34.000,00 euros brutos anuais repartidos en catorce pagas. O prazo de recepción remata o 21 de marzo de 2024 ás 18:00 horas. O Museo do Pobo Galego é unha asociación sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública.