Quiosco: Minius número 28

Ramón Fábregas repasa a investigación sobre o Paleolítico galego

Cuberta de <i>Minius</i>
Cuberta de Minius
Acaba de saír público o número 28 da revista Minius, editada polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo. Nel, Ramón Fábregas, catedrático de Prehistoria da Universidade de Santiago, repasa a investigación sobre o Paleolítico galego desde os seus inicios no século XIX con Francisco Villa-Amil y Castro ata a actualidade, concluíndo que "tanto os traballos científicos como o número de xacementos documentados experimentaron un crecemento exponencial a partir dos anos noventa do século pasado. Ese pulo mantense na actualdiade debido aos proxectos vixentes". Por outra banda, Juan Manuel Galiña Lorenzo estuda a historiografía galega, española e portuguesa sobre o Couto Misto, e Damián Xabier Domínguez indaga nas inicios do fútbol nos concellos de Ourense e Canedo (1907-1918) entre oturos artigos.