Os castros de Troña e de Altamira contarán con museografía virtual

A Deputación de Pontevedra achegará 72.000 euros para desenvolver a plataforma de divulgación

A Deputación de Pontevedra achegará 72.000 euros para desenvolver a plataforma de divulgación
Castro de Troña. Fonte: Deputación de Pontevedra
Elaborar unha plataforma museográfica virtual para a posta en valor, como recurso turístico, dos castros de Troña, en Ponteareas e Altamira, nas Neves. Esta é a proposta que a Deputación de Pontevedra acaba de sacar a licitación cun orzamento de 72.000 euros do Plan de recuperación do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Segundo adianta a institución, o proxecto consiste en elaborar unha plataforma, integrada no web turístico Trazas de Pontevedra, "que permita mostrar a historia, os costumes e a contorna dos castros de Troña e Altamira, e que inclúa unha experiencia virtual e audiovisual accesible desde calquera localización".

Canda a isto, a empresa adxudicataria deberá elaborar "fotografías, imaxes de 360 grados, reconstrucións 3D e experiencias de realidade aumentada e virtual" que amosen "os costumes das e dos poboadores e a súa contorna, e que recree de maneira fidedigna o patrimonio arquitectónico e etnográfico" destes espazos.

Canda a isto, proxecto contempla a instalación dunha nova sinaléctica nestes monumentos que, ademais de achegar información, faciliten acceso á nova plataforma divulgativa.