O Consello do Patrimonio Histórico Español aproba a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial

A proposta recibiu o voto unánime dos membros

O Consello do Patrimonio Histórico Español, o órgano de coordinación dos departamentos de patrimonio do Ministerio de Cultura e das comunidades autónomas, aprobou "por unanimidade" a candidatura da Ribeira Sacra para a súa presentación á candidatura de Patrimonio Mundial. O Consello valorou a candidatura como "un exemplo de resistencia e calidade que serve de inspiración para todo o Estado". A candidatura pasará a ser a proposta de España para a súa remisión á UNESCO e a posterior avaliación no Comité de Patrimonio Mundial en 2026. O equipo técnico deberá agora "completar o expediente desde o punto de vista formal co fin de cumprir coas directrices operativas da Unesco". Este documento deberá ser presentado en París, no Centro de Patrimonio Mundial da Unesco, para ser avaliado, como no caso anterior, polos órganos consultivos. O reenfoque define á Ribeira Sacra como un "paisaxe cultural da auga" comprendido entre as provincias de Lugo e Ourense. A candidatura fora "aprazada estratexicamente" ante os informes negativos de ICOMOS e reformulada ao redor da auga como elemento central e formulando a participación social. Así se tratou no encontro Waterscapes, celebrado en Santo Estevo de Ribas de Sil a principios de novembro do ano pasado.