Galaxia recolle nun volume a narrativa de Luísa Villalta

Laiovento reúne en Un ruído provocado(r) doce voces arredor da homenaxeada no Día das Letras

Laiovento reúne en <i>Un ruído provocado(r)</i> doce voces arredor da homenaxeada no Día das Letras
Co título Narrativa reunida a editorial Galaxia acaba de publicar un volume no que recolle a totalidade da obra en prosa publicada en vida pola autora homenaxeada no Día das Letras Galegas. A obra inclúe o libro de relatos Silencio, ensaiamos (1991) e mais as novelas Teoría de xogos (1997) e As chaves do tempo. Canda a esta obra, a firma viguesa anuncia tamén o lanzamento de O Libro das colunas, compilación realizada por Xosé Enrique Acuña dos traballos xornalísticos que a autora publicou no semanario A Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 marzo de 2004.

A editorial acaba ademais de tirar do prelo a terceira reimpresión de Pensar é escuro, obra que recolle toda a produción poética que a autora preparou para a súa publicación en vida, os poemarios Música reservada (1991), Ruído (1995), Rota ao interior do ollo (1995) e En concreto (2004). Tamén viu a luz a segunda edición do ensaio O outro lado da música, a poesía, con edición de Armando Requeixo.

Pola súa banda, a editorial Laiovento súmase ás publicacións sobre a autora co volume colectivo Un ruído provocado(r). Voces arredor de Luísa Villalta. Doce voces repasan desde diferentes perspectivas a figura da homenaxeada e da súa obra. Marta Dacosta, Francisco Fernández Naval, Alexandrina Fernández Otero, Carmen Fernández Pérez-Sanjulián, Rosalía Fernández Rial, Maribel Longueira, Antía Otero, Roberto Pascual, Montse Pena Presas, Ana Pillado, Susana Sanches Arins e Cesáreo Sánchez Iglesias asinan pezas que procuran, segundo a editora "provocar un ruído: facer pensar arredor da poeta, da narradora, da ensaísta, da dramaturga, da profesora, en definitiva, da muller que Villalta foi. Estas páxinas abalan entre a lembranza, o estudo rigoroso, a contextualización da súa produción, a reivindicación dos seus compromisos, o agarimo das amigas, a posta en valor do seu culturalismo e a visibilización do pouso que deixou en diferentes ámbitos".