A Xunta aumenta as axudas a festivais escénicos

A convocatoria faise este ano de xeito separado dos festivais musicais

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia as bases da súa convocatoria de subvencións a festivais profesionais de artes escénicas para este ano, que a diferencia dos pasados exercicios aparece separada da convocatoria para os festivais de música, que aínda non se publicou. A dotación orzamentaria dirixida nesta modalidade escénica é de 280.000 euros o que supón un incremento do 30 por cento respecto ao 2023, partida que xa experimentara un incremento nese ano sobre a de 2022. O prazo de solicitude estará aberto desde mañá, 25 de abril, e ata o 24 de maio. Poden optar a estas axudas persoas profesionais autónomas e empresas organizadoras de festivais, entidades locais así como asociacións, fundacións ou outras formas xurídicas sen ánimo de lucro, e as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas que carezan de personalidade xurídica propia. A contía máxima da subvención é de 60.000 euros por proxecto, podendo alcanzar ata o 60 por cento do orzamento subvencionable, e mesmo o 85% no caso das solicitudes conxuntas de entidades locais ou solicitudes de entidades resultantes de fusión.

Como xa ocorría na convocatoria anterior, pídeselles aos festivais un orzamento mínimo de contratación artística que alcance o 40 por cento do orzamento subvencionable, dentro do que o 30 por cento ten que destinarse a artistas que desenvolvan a súa actividade profesional en Galicia, menos naqueles festivais que polas súas características intrínsecas non poidan acadar esta porcentaxe e así se xustifique debidamente na memoria do proxecto. Ademais, cando menos o 60% da carteleira ha de ser con acceso de pago por parte do público, excepto nos festivais de rúa. O pasado ano recibiron axuda por medio desta convocatoria 10 eventos de teatro, monicreques, circo e monólogos: Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, Festival Galicreques de Santiago de Compostela, Titiriberia de Rianxo, Festival Internacional de Títeres de Redondela, Festaclown de Vilagarcía de Arousa, Porta Máxica de Ferrol, Singular Festival Internacional do Monólogo Teatral de Narón, Festival Internacional de Teatro de Ourense e festival Desfoga de Cambados. A Xunta completou en 2023 o seu apoio a este tipo de eventos de artes escénicas mediante a súa colaboración coa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e co festival Abanea de danza e artes do movemento, que se celebrou en varias localidades galegas.