Inxección da Xunta para obras no inmoble do Círculo das Artes de Lugo

Un convenio coa entidade titular do BIC achega 200.000 euros en dúas anualidades

Un convenio coa entidade titular do BIC achega 200.000 euros en dúas anualidades
A Xunta financiará con 200.000 euros as obras de mantemento do edificio Círculo das Artes de Lugo, inmoble construído polo arquitecto Luis Bellido no ano 1898 e que conta coa consideración de carácter histórico catalogado como Ben de Interese Cultural. O Consello da Xunta aprobou onte a sinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a Sociedade Circulo de las Artes para facer obras de mellora na cuberta, fachada e interiores deste inmoble catalogado cun nivel de protección 2 e que posúe un papel relevante na vida cultural da cidade.

O Círculo das Artes de Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro que ten entre os seus fins, a promoción e desenvolvemento da Cultura e o Deporte nos seus máis amplos aspectos, posibilitando neste sentido un labor educativo. Nesta liña de actuación, atende especialmente á organización de exposicións, audicións musicais, competicións deportivas, proxeccións, certames, ciclos de conferencias que de ningún modo poderán versar sobre asuntos políticos, clases de solfexo, música, guitarra e demais instrumentos, debuxo, pintura, idiomas e Lingua e Literatura Galega, entre outras. Segundo comunica a propia asociación, con este acordo, ao proporcionar una inxección económica á sociedade para mellorar o edificio, "facilitarase abrir as instalacións, sen custo, aos artistas e entidades do mundo da cultura lucense, sempre en función da dispoñibilidade do espazo da entidade e da compatibilidade coa programación propia do círculo das Artes".