A participación dos galegos en actividades de divulgación científica supera a media estatal

Novo informe do Observatorio da Cultura Galega sobre a percepción social da ciencia

Nunha escala global, aos galegos interésalles máis a cultura, a alimentación, o consumo, a saúde ou a medicina que a ciencia. Pero a ciencia interésalles máis que a economía, a política, ou os deportes, entre outros temas. Así o inclúe o informe "Percepción social da ciencia e da tecnoloxía en Galicia", difundido hoxe polo Consello da Cultura Galega. Os datos, procesados polo Observatorio da Cultura Galega a través da Enquisa de Percepción Social da Ciencia e a Tecnoloxía da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), indican un menor interese en xeral pola ciencia en Galicia cando se pregunta por temas de interese mencionados de xeito espontáneo (9,9% en Galicia fronte a un 12,3%) pero sen embargo, o público galego participa moito máis de actividades vinculadas coa ciencia e a tecnoloxía (especialmente a divulgación científica) que no ámbito español, nunha escala notablemente superior á media española. Deste xeito, fálase de ciencia con amigos e familiares un 73,1% fronte a un 61,4%, visítanse museos especializados (42,4% en Galicia fronte ao 31,3% no Estado) ou consúmense programas de radio ou TV sobre ciencia e tecnoloxía (un 62,5% fronte ao 57,4% español). A participación ademais, en todo este tipo de actividades, desde visitas a museos a outras accións, continúa tamén a se incrementar. Os galegos asocian a progreso, medicina, saúde e loita contra as enfermidades, aínda que tamén a que é aburrida e pouco interesante. A profesión de científico valórase positivamente, aínda que por debaixo dos profesionais da medicina, educación e enxeñaría. O estudo sinala que un 66% consideran que estamos máis atrasados que o contexto europeo nos investimentos en ciencia.