Un informe do Ministerio de Cultura destaca dous proxectos galegos como prácticas de innovación cultural no rural

Trátase do Festival Agrocuir da Ulloa e a Fundación Uxío Novoneyra

O informe "Claves e impactos de la cultura en el medio rural. El valor de lo intangible", editado polo Ministerio de Cultura pretende "avanzar en análises,diagnósticos e propostas relativamente novidosas sobre dous ámbitos importantes, pero aínda pendentes de seren abordados conxuntamente, o rural e a cultura, cunha perspectiva interdisciplinar e integral, holística, que sexa efectiva e con vocación transformadora". Para elaboralo, os autores seleccionaron 20 estudos de caso por todo o territorio estatal, entre os que se inclúen dúas experiencias galegas: o Festival Agrocuir da Ulloa e a Fundación Uxío Novoneyra. Do primeiro o informe sinala que "algúns dos proxectos máis enraizados no territorio están directamente relacionados co activismo social e a dinamización, case axitación, das comunidades nas que se inscriben. Nestes casos aparece esa segunda concepción da cultura como visión e altofalante da sociedade". Da fundación Uxío Novoneyra destaca o seu valor "como lugar de encontro que posibilita a integración de novos poboadores". O estudo detense en catro tipos de impactos asociados á acción cultural: reputacionais, relativos ao benestar persoal e comunitario, económicos e demográficos. O informe pode descargarse de balde na rede.