As entidades culturais do país realizan máis do 50 por cento da súa actividade en galego

O CCG publica o informe 'A produción en lingua galega no ámbito cultural'

Un novo informe permite ver as grandes diferencias no uso do galego para as súas actividades e produtos por parte dos diferentes ámbitos do sector cultural. Deste xeito, os departamentos de cultura das administracións públicas son o ámbito máis galeguizado, cun 87,5% das súas actividades na nosa lingua, mentres que as actividades de comercio de libros e publicacións periódicas os que menos o empregan, cun 25,2%. Os datos proveñen do informe A produción en lingua galega no ámbito cultural elaborado polo Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega a partir dos datos do Barómetro da cultura galega explotados pola institución. Segundo o informe, un 7% das entidades non emprega nunca o galego, e un 17,8% destas, nas que se inclúen tanto institucións como empresas, usan exclusivamente a lingua galega para as súas actividades. Non só os departamentos de cultura das administracións públicas son as entidades que máis o usan, senón que as bibliotecas e arquivos, cun 65%, teñen as porcentaxes máis elevadas. Un dato significativo é que as entidades cunha facturación baixa, inferior aos 50.000 euros anuais, son as que máis empregan o galego (un 60%) fronte aquelas de facturación máis alta (máis de 500.000 euros), nas que a lingua é usada para as súas actividades nun 47%. O informe pódese descargar completo no web do CCG.