Convocadas as subvencións á produción editorial en galego e á tradución a outros idiomas de orixinais publicados na nosa lingua

Axudas aos editores

A Consellaría de Cultura publica no Diario Oficial de hoxe a convocatoria de subvencións á produción editorial. As axudas teñen como obxecto apoiar a edición de obras en galego, a tradución para o galego e a tradución e edición noutras linguas de obras publicadas orixinalmente en galego. A partida orzamentaria dedicada para o ano 2005 ascende a setecentos setenta e oito mil euros, douscentos setenta e dous mil euros para o ano 2006. Entre os cambios respecto a anteriores convocatorias está o de ampliar a todas es empresas radicadas fóra de Galicia a exclusión da obriga de ter publicados un mínimo de 10 títulos en galego nos dous últimos anos, obriga da que antes só quedaban excluídas as empresas estranxeiras. O prazo de petición de subvencións remata o 30 de maio.

Máis información no DOGA