O Consello da Cultura presenta o Libro branco das artes e da cinematografía

Libro de cine

O Consello da Cultura pretende achegarse ao fenómeno da creación audiovisual desde a vertente económica e cultural e coñecer e valorar as necesidades culturais do pobo galego no ámbito das artes visuais. Por iso, hoxe presentou o seu “Libro Branco de Cinematografía e Artes Visuais” no que colaboraron expertos na materia como Jaime Pena, Isabel Sempere, Xosé Nogueira, Miguel Anxo Fernández, Pepe Coira, Raúl Veiga e J. Mª Folgar de la Calle.

Máis información no web do Consello da Cultura, desde onde te podes descargar o libro