Edicións bilingües de poesía e unha chuvia de traducións marcan o mercado editorial para este verán

Abrir as portas da lingua

Espiral Maior abre con Manuel Rivas, Luz Pozo Garza e Lois Pereiro a súa nova colección de poetas galegos en edición bilingüe galego-castelán. Xerais pola súa banda, inaugura a colección “As literatas” coas traducións de textos de Lídia Jorge e de Slavenka Drakulick. Simultaneamente chega desde Xixón “No país da brétema”, unha antoloxía bilingüe de poesía galega, e o PEN Clube, ademais de auspiciar a tradución do Sinbad de Cunqueiro ao árabe, está a preparar unha antoloxía de poesía inglesa contemporánea e apoia a edición dunha escolma de poetas brasileiros. Semella que a apertura de portas de lingua marca as novas do verán para o mundo editorial galego.

Máis información en La Voz de Galicia en El Correo Gallego e en Lg3