O novo fanzine "Argh!" conta con Miguel Porto, que tamén engrosa a nómina de autores de "Dos veces breve"

Galegos de revista

Miguel Porto constitúe a representación galega no novo fanzine "Argh!", que se presentaba a finais do pasado mes de decembro en Madrid. Ademais, o vigués tamén participará nun vindeiro especial da revista "Dos veces breve", dedicado á "Morte do Underground", no que tamén estarán Brais e Diego Blanco. Xa nas tendas está outro especial dedicado aos contos desta publicación andaluza, que conta coa presenza de David Rubín e de Jacobo Fernández.

Máis información no web de Argh! Cómics e en La Cárcel de Papel