O movemento reintegracionista unifícase coa formación da Assembleia da Língua

Máis unidade da lingua

Aínda que a xuntanza fundacional desenvolveuse o sábado vintetres de febreiro, aínda onte se fixo público. O reintegracionismo galego conta cun novo órgano, a Assembleia da Língua, na que están representados a práctica totalidade de colectivos partidarios desta opción ortográfica para o noso idioma. As xuntanzas e contactos realizados a partir do manifesto conxunto do 15 de decembro permitiron que este movemento contase, por primeira vez nos últimos quince anos, cunha unidade organizativa.

Assembleia da LínguaA Assembleia da Língua defínese coma "uma plataforma aberta de acção cultural e social em favor da língua" que pretende "coordenar esforços de pessoas e colectivos para activar socialmente uma ampla concepção galego-portuguesa da língua e da cultura".
Na súa formación están involucrados representantes da maior parte das agrupacións reintegracionistas do país, incluíndo o Movimento de Defesa da Língua (MDL), a Associaçom Galega da Língua (AGAL), a Fundaçom Artábria, e diversas organizacións de carácter local coma a Assembleia Bonaval de Compostela, a Assembleia Reintegracionista NH de Pontevedra ou a Associaçom Cultural Alto Minho de Lugo entre outras. Aínda que a participación na Assembleia realízase de xeito individual, ata o de agora todos os colectivos apoian esta nova formación. A idea é funcionar coma unha "organización paraugas" que coordine as diferentes iniciativas do reintegracionismo do país.
A Assembleia funciona mediante xuntanzas periódicas dos seu membros e cunha coordinadora que convocará e preparará as distintas xuntanzas e realizará as xestións necesarias para definir o traballo a desenvolver. Os membros da coordinadora son Aurora Tasende Pombo, Celso Álvarez Cáccamo, Francesco Traficante Peláez, Irene Veiga Durão, José Ramom Pichel, Mário J. Herrero Valiro, Maurício Castro, Suso Sanmartin e Víctor Meirinho.

Un pouco de historia


O movemento reintegracionista carecía dunha unidade orgánica desde hai máis de quince anos. Diferentes agrupacións locais, partidarios da normativa de máximos e do portugués padrón mantiñan candansúa agrupación sen artellar iniciativas común.
O fracasado intento de reforma normativa desenvolvido polo Instituto da Língua Galega (ILG) e as tres universidades serviu coma punto de inflexión para consensuar unha postura común do reintegracionismo, que viu a súa expresión no manifesto do quince de decembro encol da reforma normativa.
A raíz da asamblea que deu lugar a ese manifesto, creouse unha lista de correo coa intención de dar forma a unha maior coordinación entre colectivos, convocándose para o sábado vintetres de febreiro unha segunda xuntanza en Compostela. Foi nesta xuntanza onde se definiu a fórmula de funcionamento deste colectivo e se propuxeron diferentes "uma série de linhas de acção e actividades continuadas para naturalizar socialmente a língua comum. "